Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

A   Minister-resident bij de Verenigde Staten van Amerika (1796-1802)

2   ingekomen stukken

b   Nationale Vergadering
8
Extract-decreet betreffende de proclamatie, d.d. 1 maart 1796, van de instelling van de Nationale Vergadering; met begeleidend schrijven en bijlage. Gedrukt
1796 maart 1, Den Haag
3 stukken
De bijlage is in tweevoud aanwezig, namelijk in het frans en het nederlands. Zie inv. nr. 7.
9
Extract-decreet betreffende de behandeling van de bij de Nationale Vergadering inkomende depeçches van buitenlandse ministers. Met begeleidend schrijven. Gedrukt
1796 maart 4, Den Haag
2 stukken
10
Extract-decreten betreffende de inrichting van een Commissie tot de Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering. Met begeleidend schrijven. Gedrukt
1796 maart 25, Den Haag
3 stukken
11
Extract-decreten betreffende de wijziging in de inhoud van de zeebrieven; met begeleidend schrijven en bijlagen. Gedrukt
1796 juni 22, 28, Den Haag
1 omslag
De bijlage is in tweevoud aanwezig, namelijk in het frans en het nederlands.
12
Secreet extract-decreet waarbij Van Polanen wordt gelast de regering van de Verenigde Staten te informeren over het gevaar van vredebreuk tussen de Verenigde Staten enerzijds en de Bataafse en Franse Republiek anderzijds ten gevolge van het Engelse optreden tegen Amerikaanse schepen. Afschrift, z.d.
1796 september 8, Den Haag
1 stuk