Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

A   Minister-resident bij de Verenigde Staten van Amerika (1796-1802)

2   ingekomen stukken

c   commissie tot de Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering
13
Extract-resolutie betreffende de verklaring van trouw aan de regering die door alle vertegenwoordigers van de Bataafse Republiek dient te worden afgelegd; met begeleidend schrijven en bijlage. Gedrukt
1796 juli 13, Den Haag
3 stukken
14
Secrete missive van de secretaris bij de Commissie, F. van Leyden, betreffende de dreigende oorlogssituatie tussen de Verenigde Staten enerzijds en de Bataafse en Franse Republiek anderzijds naar aanleiding van het Engelse optreden tegen Amerikaanse schepen
1796 september 10, Den Haag
1 stuk
In tweevoud.
15
Missive van de secretaris bij de Commissie, F. van Leyden, als begeleidend schrijven bij het decreet van 16 september 1796 inzake de beperking op de vrije invoer van Britse industrieproducten in Nederland
1796 september 20, Den Haag
1 stuk
De bijlage ontbreekt.
16
Missive van de secretaris bij de Commissie, F. van der Leyden, betreffende de reactie van de Nationale Vergadering op een schrijven van de minister-resident J.Q. Adams betreffende het nemen van het schip de "Wilmington" en het niet toelaten van een Amerikaanse consul op St. Eustatius in verband met deze kwestie. Met bijlagen
1796 oktober 4, Den Haag
3 stukken
In tweevoud. Bijlagen in het frans. Eén bijlage ontbreekt aan de missive ontvangen op 4 juli 1797.
17
Secrtete missive van de secretaris bij de Commissie, F. van Leyden, betreffende de houding van de Verenigde Staten ten aanzien van de schendingen van haar neutraliteit en de internationale complicaties hiervan. Met bijlagen
1796 november 1, Den Haag
1 omslag
In tweevoud. Bijlagen gedeeltelijk in het frans. Eén bijlage ontbreekt aan de missive ontvangen op 7 februari 1797.
18
Missive van de secretaris bij de Commissie, F. van Leyden, betreffende het rappel en de opvolging van de gezant van de Verenigde Staten bij de Bataafse Republiek J.Q. Adams
1796 december 3, Den Haag
1 stuk
Adams ontving het rappel op 17 februari 1797 en vertrok uit Nederland op 20 juni 1797.
19
Missive van de secretaris bij de Commissie, F. van Leyden, betreffende de nota's van de Amerikaanse en Franse gezant bij de Bataafse Republiek J.Q. Adams en F.J. Noël over het openen van nadere Frans-Amerikaanse onderhandelingen over een commercieel akkoord. Met bijlagen
1796 december 20, Den Haag
3 stukken
In tweevoud. Bijlagen in het frans.
20
Extract-resoluties met voorschriften betreffende de kleding en versierselen gedragen door Nederlandse vertegenwoordigers in diplomatieke dienst. Met begeleidend schrijven. Gedrukt
1797 februari 10, 15, 22, Den Haag
1 omslag
21
Missive van de secretris bij de Commissie, F. van Leyden, betreffende de overdracht van papieren van de voormalige minister-resident F. van Berckel en de benoeming van J. Adams en T. Jefferson tot vice-president en president van de Verenigde Staten
1797 april 8, Den Haag
1 stuk
22
Extract secrete resolutie waarbij Van Polanen wordt gelast bij nota kennis te geven van de ontstemming over het publiek maken van een brief van de voormalige gezant bij de Bataafse Republiek J.Q. Adams. Met begeleidend schrijven
1797 september 6, Den Haag
2 stukken
Zie inv. nr. 23.
23
Extract secrete resolutie betreffende de brief van de voormalige gezant van de Verenigde Staten bij de Bataafse Republiek, J.Q. Adams, over de afhankelijkheid van de Bataafse Republiek van Frankrijk. Met begeleidend schrijven en bijlage
1797 oktober 13, Den Haag
3 stukken
In tweevoud. Eén begeleidend schrijven ontbreekt
24
Missive van de secretaris bij de Commissie, M. van der Goes, waarbij deze kennis geeft van zijn aanstelling bij de Commissie tot de Buitenlandse Zaken. Gedrukt
1797 november 9, Den Haag
1 stuk
25
Missive van de secretaris bij de Commissie, M. van der Goes, waarbij Van Polanen wordt gelast de inhoud van de bijlage van deze missive, betreffende de staatsgreep van 22 januari 1798, bekendheid te geven. Met bijlage
1798 januari 22, Den Haag
2 stukken
26
Missive van de secretaris bij de Commissie, M. van der Goes, waarbij Van Polanen wordt gelast zich naar de inhoud van de bijlage van deze missive, betreffende de noodzaak tot de staatsgreep van 22 januari 1798, te gedragen; met bijlage
1798 januari 25, Den Haag
2 stukken