Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

A   Minister-resident bij de Verenigde Staten van Amerika (1796-1802)

2   ingekomen stukken

d    agentschap van de Buitenlandse Betrekkingen van de Bataafse Republiek (periode: 22 januari 1798-12 juni 1798)
27
Missive van de agent W. Buys waarbij deze kennis geeft van zijn aanstelling bij het Agentschap. Gedrukt
1798 maart 20, Den Haag
1 stuk
28
Missive van de secretaris van de agent W. Buys, P.F.D. Chandon, waarbij deze kennis geeft van zijn aanstelling bij het Agentschap. Gedrukt
1798 maart 27, Den Haag
1 stuk
29
Missive van de agent W. Buys als begeleidend schrijven bij een extract-resolutie van 21 maart 1798, betreffende de verklaring van afkeer van stadhouderlijk bestuur, federalisme, aristocratie en regeringloosheid. Gedrukt
1798 maart 27, Den Haag
1 stuk
De extract-resolutie ontbreekt.