Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

A   Minister-resident bij de Verenigde Staten van Amerika (1796-1802)

2   ingekomen stukken

f   departement van Buitenlandse Zaken
35
Missive van de secretaris van staat, M. van der Goes, houdende de kennisgeving van zijn aanstelling bij het Departement van Buitenlandse Zaken. Afschrift
1801 december 8, Den Haag
1 stuk
36
Extract-besluit waarbij Van Polanen wordt gelast een onderzoek in te stellen naar de behandeling van poststukken die vanuit de Verenigde Staten aan de Raad van Aziatische Bezittingen en Etablissementen worden verzonden. Met bijlagen en begeleid schrijven
1802 maart 11, Den Haag
1 omslag