Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

1   aanstelling
37
Extract uit de secrete resolutiën van de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, houdende de tekst van de akte van aanstelling van R.G. van Polanen tot lid van de Raad van Politie. Authentiek uittreksel
1802 april 20
1 stuk