Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

2   ingekomen brieven
38
Missive van commendant J.B. Zeegers betreffende de vordering van een schip en de levering van twintig vrachten brandhout. Geschreven aan boord van het schip "de Kortenaer"
1804 juni 12, Simonsbaai, Zuid-Afrika
1 stuk
Zie inv. nr. 61.
39
Missive van gouverneur-generaal W.J. Janssens betreffende verscheidene actuele zaken. Leger aan de Wijnbergen
1805 januari 21
1 stuk
40
Brief van de secretaris van de Raad van Politie, J.A. Trüter, waarin deze Van Polanen vaarwel zegt bij zijn vertrek naar Indië
1805 februari 10
1 stuk
41
Brief aan de gouverneur J.W. Janssens geschreven naar aanleiding van het vertrek van Van Polanen
1805 februari 11
1 stuk