Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

3   concepten van uitgaande brieven
42
Brief aan de heren Temmingh en Staring te Amsterdam waarbij hij hen verzoekt voor hem aan te dringen op een positie in Oost-Indië en een uiteenzetting geeft over zijn verschil van mening met commissaris-generaal mr. J.A. de Mist. Concept
1804 september 10 - november 14, Kaapstad
1 stuk
Zie inv. nrs. 51 t/m/ 54.
43
Missive aan gouverneur J.W. Janssens en de Raad van Politie waarin hij voorstelt, middels wijziging van de artikelen 7, 10 en 46 van de Provisionele Instructie voor de Raad van Politie, de onafhankelijkheid van de Raad van Justitie te beperken. Met bijlage. Concept
1804 oktober 24
2 stukken
Afgedrukt in: Belangrijke Historische Documenten over Zuid-Afrika,Kaapstad 1896, Ed. C. McCall-Theal, deel III, pag. 269-309
44
Missive aan de gouverneur-generaal van Indië (A.H. Wiese) betreffende een verzoek om militaire bijstand, de benoeming van Van Polanen tot een bezending naar Batavia en een toelichting op een eerder verzoek inzake een mogelijke benoeming bij het Indisch gouvernement. Concept
1805 juni 25
1 stuk
45
Missive aan de gouverneur-generaal van Indië. A.H. Wiese, betreffende de beslissing van de Raad van Indië inzake militaire bijstand voor de Kaap en een toelichting op een eerder verzoek inzake een mogelijke benoeming bij het Indisch gouvernement. Concept
1805 juni 25
1 stuk