Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

4   stukken betreffende lopende zaken

a   Oost-Indië
46
Missive van gouverneur-generaal en raden van politie van de Kaap de Goede Hoop aan de gouverneur-generaal en raden van Indië betreffende de bevoorrading van Indië door Kaap de Goede Hoop. Concept
1804 juni 19
1 stuk
47
Missive van gouverneur-generaal en raden van politie van de Kaap de Goede Hoop aan de gouverneur-generaal en raden van Indië betreffende de te Kaap de Goede Hoop uit zijn ambt ontzette en naar Indië gezonden luitenant-kolonel van de artillerie J. ter Horst. Concept
1804 juli 29
1 stuk
48
Missive van gouverneur W. Janssens aan de vice-admiraal en commandant van de vloot in Oost-Indië P. Hartsinck betreffende handel, financiën en militaire zaken. Afschrift
1805 mei 29, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
Bijlagen ontbreken.
49
Missive van gouverneur J.W. Janssens aan de gouverneur-generaal van Indië J. Siberg betreffende de bevoorrading van Indië door de Kaap de Goede Hoop. Concept
1805 mei 31
1 stuk
50
Missive van gouverneur-generaal J.W. Janssens aan de gouverneur-generaal van Indië J. Siberg betreffende de ontvangst van een geldzending uit Indië en het verzoek de predikanten J.A. Schultz en Ballot naar Indië door te laten reizen. Concept
1805 november 15
1 stuk