Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

4   stukken betreffende lopende zaken

b    de wijziging der administratieve structuren
Zie inv. nrs. 42 en 43
51
Missive van gouverneur J.W. Janssens en raden van politie aan de commissaris-generaal mr. J.A. de Mist, betreffende de algemene stand van zaken aan Kaap de Goede Hoop en de voosrstellen tot wijziging van de administratieve structuren. Afschrift
1804 november 20
1 stuk
Afgedrukt in:Belangrijke Historische Documenten over Zuyid-Afrika,Kaapstad 1896, Ed. C. McCall-Theal, deel III, pag. 272-295.
52
Extract uit het register van handelingen en besluiten van commissaris-generaal mr. J.A. de Mist betreffende de wijziging van de administratieve structuren aan de Kaap de Goede Hoop
1804 december 27
1 stuk
53
Missive van de "Commissie tot het ontwerpen van een centraal plakkaat van de gouverneur J.W. Janssens betreffende de stand van zaken bij het ontwerpen van een concept-plakkaat dat moet dienen als Algemeen Reglement van Politie en Goede Orde. Concept
1805 januari 5, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
54
Verslag van een bijeenkomst van gouvernements-ambtenaren waarbij de nieuwe instructie voor de gouvernementsadministratie aan de Kaap de Goede Hoop wordt geïntroduceerd door gouverneur J.W. Janssens. Gedrukt
1805 mei 23
1 katern