Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

4   stukken betreffende lopende zaken

c     verscheidene justitiële zaken
55
Rapport van R.G. van Polanen houdende een advies op een beslissing van de Raad van Politie, d.d. 28 december 1803, betreffende de aanspraken van G. van Reenen op het alleenrecht tot het brouwen van bier in de Kaapkolonie. Concept
ca. 1804
1 stuk
56
Voorstel van R.G. van Polanen voor de Raad van Politie waarbij het verzoek de majoor Bucheuröder uit de kolonie te laten verwijderen. Concept
z.d.
1 stuk
57
Memorie van R.G. van Polanen betreffende de zaak tussen S. van Reenen en H.C.D. Maynier. Concept
z.d.
1 stuk