Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

4   stukken betreffende lopende zaken

d     geconfiskeerde schepen
58
Rapport van R.G. van Polanen voor de Raad van Politie houdende een advies betreffende de mogelijke veroordeling in de zaak rakende het schip "de Johanna Magdalena", c.q. "the Prince William Henry". Concept
ca. 1803 - 1804
1 stuk
59
Rapport van R.G. van Polanen voor de Raad van Politie houdende een advies betreffende het geconfiskeerde, in oorsprong britse, prijsschip : "the Mathilda". Concept
1804 april
1 stuk
60
Rapport en advies van de gouverneur J.W. Janssens in antwoord op het rapport van R.G. van Polanen, d.d. april 1804, betreffende het geconfiskeerde, in oorsprong britse, prijsschip : "the Mathilda"
ca. 1804
1 stuk
61
Briefwisseling van raden van politie R.G. van Polanen en R.A. de Salis met commandant J.B. Zeegers betreffende de confiskatie van een particulier schip in Baai Fals
1804 juni 14-20
3 stukken
Zie inv. nr. 38.