Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

4   stukken betreffende lopende zaken

e    invoer van slaven
62
Memorie van R.G. van Polanen voor de Raad van Politie betreffende de vraag of de invoer van slaven in de Kaap de Goede Hoop moet worden voortgezet. Concept
1804 mei 8
1 stuk