Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

5   aantekeningen
63
Aantekeningen van R.G. van Polanen van een vergadering van de Raad van Politie betreffende een inspectiereis van de commissaris-generaal mr. J.A. de Mist
1804 april 9
1 stuk
64
Aantekeningen van R.G. van Polanen betreffende de politieke ideeën die bestaan ten aanzien van Kaap de Goede Hoop
z.d.
1 stuk