Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

B   Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop (1802 - 1805)

6   documentatie
65
Rede tot alle ambtenaren van de Verenigde Oostindische Compagnie ter gelegenheid van het afleggen van de eed van trouw aan de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh en S.H. Frijkenius. Afschrift z.d.
1792 juli 2
1 stuk
66
Rede tot de Heren XVII van de Verenigde Oostindische Compagnie betreffende de verhouding tussen de kolonie Kaap de Goede Hoop, de Verenigde Oostindische Compagnie en het vaderland in verleden en toekomst. Afschrift
z.d.
1 stuk