Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

1   goedkeuring ambteloze status van Indië en benoeming tot vice-president van de Hoge Raad Van Justitie
67
Extract uit de secrete resolutiën van de Aziatische Raad houdende de goedkeuring van het ontslag van mr. R.G. van Polanen als lid van de Raad van Politie te Kaap de Goede Hoop en de voorlopige goedkeuring van zijn ambteloze status te Batavia
1805 oktober 1
1 stuk
68
Stukken betreffende de voordracht van R.G. van Polanen tot diens benoeming tot vice-president van de Raad van Justitie, waaronder een aanbeveling van gouverneur-generaal A.H. Wiese en een adres van de Raad van Indië tegen deze benoeming
1805 oktober 25 - november 12
1 omslag
69
Extract-resolutie van de Raad van Indië betreffende de secrete resolutie van de Aziatische Raad, d.d. 1 oktober 1805, inzake de benoeming van R.G. van Polanen tot vice-president van de Raad van Justitie
1806 juli 26
1 stuk