Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

2   ingekomen brieven
70
Brief van de gouverneur van Kaap de Goede Hoop, J.W. Janssens, waarin deze ingaat op de problemen die zijn ontstaan na de invoering van een nieuwe staatsregeling voor de Kaap de Goede Hoop
1805 november 18
1 stuk
71
Brief van de secretaris van de Raad van Politie, J.A. Trüter, betreffende de gang van zaken onder het bewind van de gouverneur van Kaap de Goede Hoop J.W. Janssens
1806 april 4, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
72
Brief van de gouverneur van Java's Noord-Oostkust, N. Engelhard, in antwoord op een brief van Van Polanen, d.d. 8 september 1806 betreffende zijn optreden tijdens de Cheribonse opstand
1806 oktober 4, Semarang
1 stuk
Zie inv. nr. 82.
73
Brief van S. de Sandol Roy of J. van den Bosch betreffende de betekenis voor het gezag in Oost-Indië van het uitroepen van Lodewijk Napoleon tot Koning van Holland
1806 oktober 18, Semarang
1 stuk
74
Brief van de gouverneur van Java's Noord-Oostkust , N. Engelhard, betreffende zijn optreden te Cheribon en de regeringswisseling in Nederland. Met bijlage
1806 december 14, Tagal
2 stukken
De bijlage is een geschrift, getiteld "Droom", van de hand van de eerste secretaris van de Indische regering J.W. Moorrees. Ontleend aan: Het leven van mr. R.G. van Polanen,docteraalscriptie van P.A. Hadders, Leiden 1971, Noot 100.
75
Brief van de gouverneur van Java's Noord-Oostkust , N. Engelhard, betreffende de toestand van Cheribon, de regeringswisseling in Nederland en zijn contacten met S. de Sandol Roy, J.W. Moorees, W.H. van IJssendijk en B.F. von Liebeherr
1806 december 23
1 stuk
76
Brief van de gouverneur van Java's Noord-Oostkust, N. Engelhard, betreffende het militaire feest bij het hoofd van de militie van Java, s. de Sandol Roy
1807 januari 3, Semarang
1 stuk
77
Brief van H. Rogers betreffende voor Van Polanen verzonden artikelen
1807 maart 12, New York
1 stuk
78
Brief van de gouverneur van Java's Noord-Oostkust N. Engelhard, betreffende de aantijgingen door Van Polanen gedaan naar aanleiding van een verschil van mening betreffende het militaire feest bij het hoofd van de militie van Java S. de Sandol Roy, d.d. 24 november 1806. Met bijlage
z.d.
2 stukken
De bijlage is een door N. Engelhard geretourneerde brief van Van Polanen.
79
Brief van A.J. Schimmelpenninck van der Oye betreffende de reden waarom hij na de vergadering van de Raad van Justitie niet vergezeld wil worden door de leden van de raad
z.d.
1 stuk
80
Brief houdende extracten van missiven betreffende het onderzoek in de zaak P. Engelhard; een missive van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse aan de Raad van Indië, ter vergadering gebracht op 10 juli 1807; een missive van de gouverneur-generaal A.H. Wiese aan de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse van 10 juli 1807; een missive aan de president en raden van justitie
z.d.
1 stuk