Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

3   concepten en minuten van uitgaande brieven
81
Brief aan de heren Temmingh en Staring te Amsterdam waarbij Van Polanen zijn benoeming tot vice-president van de Raad van Justitie meedeelt en hen verzoekt aan te dringen op zijn ontslag uit de functie van Raad van Politie. Concept
1806 juni 24
1 stuk
Niet compleet.
82
Brief aan de gouverneur van Java's Noord-Oostkust N. Engelhard waarbij Van Polanen hem complimenteert met zijn optreden tijdens de Cheribonse opstand. Concept
1806 september 8
1 stuk
Zie inv. nrs. 72, 74 en 75.
83
Missive aan de minister van marine en koloniën P. van der Heim betreffende intern politieke aangelegenheden in Indië en de komst van de commissarissen-generaal C.F. Elout en C.H. van Grasveld. Klad en concept
1806 september 28
2 stukken
84
Missive voor gouverneur-generaal en raden betreffende het treden in de rechten van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse door procureur Ruysch en een negatieve indruk over diens gedragingen en denkbeelden in het algemeen. Concept
ca. 1805 - 1807
1 stuk
85
Brief aan opperkoopman Ekenholm houdende aanmerkingen op het plan van J. Siberg tot een monetaire hervorming in Oost-Indië. Concept
ca. 1806 - 1807
1 stuk
86
Missive aan minister van marine en koloniën P. van der Heim betreffende een brief van N. Engelhard aan de minster, d.d. 7 juli 1807, een uiteenzetting over de kwaliteit van de rechtbanken op de buitenkantoren en de verhouding tussen de Hoge Regering en Justitie. Concept
ca. 1807
1 stuk
87
Brief aan gouverneur-generaal A.H. Wiese, waarin Van Polanen zijn dank uitspreekt voor het hem verleende ontslag. Concept
ca. 1807
1 stuk
88
Brief naar aanleiding van de vrijspraak door de Hoge Regering van de kapiteins Meeusen en Maarschalk inzake contractbreuk jegens W.V.H. van Riemsdijk. Minuut
z.d.
1 stuk
89
Missive waarin Van Polanen zijn mening geeft over de stilistische kwaliteit van een door hem gelezen rekest en teven melding maakt van een door hem geschreven pré-advies voor de Raad van Justitie. Concept
z.d.
1 stuk