Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

4   stukken betreffende verscheidene justitiële zaken

a     de zaak tegen de gecommitteerde tot en over de zaken van de inlander P. Engelhard
zie inv. nrs. 251 t/m 262.
90
Extract uit de notulen van een buitengewone vergadering van de Raad van Justitie houdende de tekst van een rekest van P. Engelhard; met afwijzend appointement
1806 januari 16
1 stuk
91
Memorie van R.G. van Polanen waarbij hij ingaat op de door A. Cantebeen geuite twijfels inzake diens onbevoordeeldheid in de zaak P. Engelhard. Concept
z.d.
1 stuk
Zie inv. nr. 255
92
Memorie van R.G. van Polanen voor de Raad van Justitie waarin hij verklaart dat A. Cantebeen reeds een definitief oordeel betreffende de zaak P. Engelhard heeft gevormd. Gediend in de Raad op 29 oktober 1806. Afschrift
z.d.
1 stuk
Zie inv. nr. 255.