Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

4   stukken betreffende verscheidene justitiële zaken

b   de zaak tegen de adjunct-gecommitteerde tot en over de zaken van de inlander P.H. Lawick van Pabst
Zie inv. nrs. 267 t/m 269.
93
Memorie van R.G. van Polanen betreffende de tegen de Commissie tot de Bovenlanden ingebrachte beschuldiging van partijdigheid en de door de Hoge Regering niet erkende conclusie van de Commissie ten aanzien van de adjunct-gecommitteerde P.H. Lawick van Pabst. Concept
z.d.
1 stuk
Niet compleet.