Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

4   stukken betreffende verscheidene justitiële zaken

d   de zaak naar aanleiding van de capitulatie van Ternate en de arrestatie van de gouverneur van Ternate W.J. Cranssen
96
Rapport en advies van R.G. van Polanen op een rekest van advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse betreffende de vervolging van de personen die voor de capitulatie van Ternate en de arrestatie van de gouverneur van Ternate J.W. Cranssen verantwoordelijk worden geacht. Concept
1805 december 22
1 stuk
97
Rapport en advies van R.G van Polanen op een rekest van advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse waarbij hij de vervolging van de personen doe voor de capitulatie van Ternate en de arrestatie van de gouverneur-generaal van Ternate, W.J. Cranssen, verantwoordelijk worden geacht afkeurt. Concept
1806 april 9
1 stuk
98
Adres van de Raad van Justitie aan de gouverneur-generaal en raden naar aanleiding van een verzoek van de laatsten te worden geïnformeerd over het negatieve appointment op het rekest van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse betreffende de capitulatie van Ternate. Concept
z.d.
1 stuk
Gearresteerd in de Raad van Justitie, d.d. 2 juli 1806.