Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

4   stukken betreffende verscheidene justitiële zaken

e   de zaak Smissaert, Van den Boogaart en Keuchenius
99
Rapport en advies van R.G. van Polanen voor de Raad van Justitie waarbij hij instemt met de vervolging van de heren Smissaert, Van den Boogaart en Keuchenius wegens het overtreden van de voorschriften betreffende het wegen van suiker. Concept
z.d.
1 stuk
Ingediend bij de Raad van Justitie, d.d. 30 september 1807.