Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

5   inventarisatie van enige geschriften van de hand van B.F. von Liebeherr door mr. R.G. van Polanen
102
Inventarisatie door R.G. van Poalnen van de geschriften van B.F. von Liebeherr
z.d.
1 stuk
103
Geschrift geadresseerd aan de bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie en gericht tegen het gouvernement te Kaap de Goede Hoop. Geschreven op de Rede van Texel. Afschrift
1780 juli 1
1 stuk
104
Nota houdende voorstellen tot bestuurshervorming in Indië. Afschrift
1804 december 15 - 1805 januari 25
1 stuk
Met dorsale aantekening van Van Polanen.
105
Nota houdende een kritiek op de benoemingen en het beleid van de Aziatische Raad ten aanzien van Oost-Indië en een oproep om tot een algeheel plan tot hervorming en herstel van het bestuur in Indië te komen. Afschrift
1805 januari 10-13
1 stuk
106
Geschrift getiteld: "Aan zijn Bataafsche medeburgers en de posteriteit", gericht tegen de Hoge Raad van Justitie te Batavia. Afschrift
1805 oktober 1, Batavia
1 stuk
107
Nota geadresseerd aan Van Groll, Ondaatje, Fennekol, Spengler, Kreijts, de broeders De Nijs en Vos enz., betreffende het beleid van het Oost-Indisch Comité inzake de Jaccatrasche en Preangerlanden. Afschrift
1805 december 21, Batavia
1 stuk
108
Geschikt getiteld: "Appendix voor het uyteinde van het jaar 1805", gericht aan vrienden in Nederland betreffende het te verwachten beleid van de nieuwe gouverneur-generaal A.H. Wiese en de rol van Van Polanen in deze. Afschrift
ca. 1805
1 stuk
De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 4 (Zie voor volledige titelbeschrijving blz. 93 van de inleiding).
109
Brief geadresseerd aan Van Groll, Ondaatje, Spengler, Fennekol, De Nijs en Kreijts, betreffende het benoemingsbeleid in Indië en Von Liebeherr's mogelijke benoeming tot eerste resident te Solo. Afschrift. Met bijlage
1806 februari 1 - maart 7
1 stuk
110
Brief aan geestverwanten in Nederland aangaande zijn nog niet afgekomen benoemingsbrief tot het lidmaatschap van de Raad van Indië. Afschrift
1806 februari 21 - maart 1, Batavia
1 stuk
Namen zijn veelal in code vermeld.
111
Geschrift betreffende de intriges van R.G. van Polanen bedoeld om zodoende het gouvernement-generaalschap in handen te krijgen. Afschrift
z.d.
1 stuk
112
Notities waarin Von Liebeherr zichzelf enige vragen stelt betreffende een hervorming van het Indisch bestuursstelsel en zin standpunten dienaangaande formuleert. Afschrift
z.d.
1 stuk
113
Geschrift getiteld: "Aanmerking en Toepassing op de Publicatie wegens de Jaccatrasche en Preanger Bovenlanden"d.d. 1 november 1805, waarin hij het beleid ten aanzien van deze gebeiden bekritiseert. Afschrift
z.d.
1 stuk
114
Nota betreffende het grote verschil tussen de agio van het muntgeld en het papiergeld en de verpachting van de in- en uitvoerrechten op verschillende producten; met bijlage. Afschrift
z.d.
2 stukken
De bijlage is een extract uit het rendement van de Jaccatrasche domein