Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

6   aantekeningen
115
Aantekeningen betreffende een onderzoek naar de diefstal van koffie uit de Semarangse pakhuizen
1807 oktober 6
1 stuk
116
Aantekeningen betreffende de voor het hof voorgekomen zaken 44 en 45 betreffende daden ten nadele van het land en de zaak P. Engelhard
1807 november 14
1 stuk
117
Aantekeningen betreffende verscheidene missiven van de Raad van Indië inzake de verhouding tussen de Raad Van Indië en Raad van Justitie. Klad
z.d.
1 stuk