Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

C   Vice-president van de Hoge Raad van Justitie te Batavia (1805 - 1807)

7   documentatie
118
Nieuwe vaststelling van het jaarlijks inkomen van de gouverneur-generaal, gebaseerd op het inkomen van de gouverneur-generaal W.A. Alting in de jaren 1792 en 1793
ca. 1793 - 1799
1 stuk
119
Extract-missive van de Commissie tot de Oost-Indische zaken aan het staatsbewind betreffende de willekeur in het begeven van ambten
1803 augustus 31
1 stuk
De commissie bestond uit: j. Meerman, W. Six, J.F. Pontoi, C.A. Verheul, D. van Hogendorp, S.C. Nederburgh en R. Voûte.