Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

a    luitenant-kolonel J. van den Bosch
121
Brief waarin J. van den Bosch mededeelt dat hij naar Frankrijk is gezonden naar aanleiding van een voor gouverneur-generaal H.W. Daendels onwelvallige brief van de schoonvader van Van den Bosch S. de Sandol Roy
1810 oktober 30
1 stuk
122
Brief betreffende zijn gedwongen vertrek van Java en het "schrikbewind" van gouverneur-generaal H.W. Daendels in Oost-Indië
1811 mei 11, Plymouth
1 stuk