Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

b   A. Faure
123
Brief betreffende de reacties van H.L. Nahuijs en gouverneur J.W. Janssens op de benoeming en het beleid van gouverneur-generaal H.W. Daendels
1808 mei 31, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
124
Brief betreffende het optreden van gouverneur-generaal H.W. Daendels in Bantam en de situatie aan de Kaap de Goede Hoop
1809 september 15, Kaap de Goede Hoop
2 stukken
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 209.
125
Brief waarin A. Faure melding maakt van de laatste berichten met betrekking tot Oost-Indië en de Kaap de Goede Hoop
1810 januari 10, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
Een fragment is afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 264.
126
Brief waarin A. Faure Van Polanen geluk wenst met zijn benoeming tot extra-ordinaris raad van Indië en de voortzetting van zijn agentschap in de Verenigde Staten
1810 februari 24, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
127
Brief als in nr. 90. In een P.S. gaat A. Faure in op de toestand in Indië, met name in Bantam, en maakt hij melding van door hem onderschepte "secrete geschriften" van J. Siberg en N. Engelhard
1810 februari 24-28, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
Het P.S. van deze brief is afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 305.
128
Brief als in nr. 91. In een volgend P.S. voegt A. Faure zaken die de handel en de internationale politieke situatie betreffen toe
1810 februari 24-28, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
Het P.S. van deze brief is afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 305.