Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

c   minister van marine en koloniën mr. P. van der Heim
129
Secrete missive houdende een uiteenzetting waarom Van Polanen in december 1808 niet in zijn functie van agent van het Indisch gouvernement in de Verenigde Staten is herbenoemd, een herziening van dit besluit en de mededeling dat hij wordt beneomd tot raad van Indië. Afschrift
1809 april 19, Amsterdam
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 129.
130
Secrete missive waarin wordt medegedeeld dat het agentschap van Van Polanen in de Verenigde Staten voortgezet zal worden en hij in kennis gesteld wordt van zijn benoeming to extra-ordinaris raad van Indië
1809 april 19, Amsterdam
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 129. De bijlage bij de missive ontbreekt
131
Secrete missive betreffende de taak en de bevoegdheid van de aan het agentschap in de Verenigde Staten toegevoegde secretaris L.W. Meijer; met bijlage
1809 juli 18, Amsterdam
2 stukken
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 180.
132
Secrete missive houdende een nadere uiteenzetting over de benoeming van Van Polanen tot extra-ordinaris raad van Indië
1809 november 1, Amsterdam
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 233.
133
Missive houdende een goekeuring voor de door Van Polanen gemaakte berekeningen en genomen maatregelen betreffende de handel tussen de Verenigde Staten. Europa en de koloniën. Afschrift
1810 april 9, Amsterdam
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 317
134
Secrete missive waarin minister van marine en koloniën P. van der Heim verklaart aan gouverneur-generaal H.W. Daendels te hebben opgedragen de door Van Polanen aangegane contracten te respecteren en het aangeboden ontslag van Van Polanen wordt afgewezen
1810 juli 12
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 393.
135
Secrete missive met het verzoek om een verklaring van trouw en gehoorzaamheid aan keizer Napoleon Bonaparte, en enige opmerkingen over een bijlage van deze secrete missive. Met bijlage
1810 augustus 24, Amsterdam
1 stuk
Drie bijlagen ontbreken 4e bijlage, zie inv. nr. 136.
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz. 28.
136
Akte waarbij de minister van marine en koloniën P. van der Heim verklaart dat R.G. van Polanen is gemachtigd tot het aangaan van contracten ter voorziening van de koloniën
1810 augustus 31, Amsterdam
1 stuk
Is bijlage bij inv. nr. 135.