Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

d   luitenant-generaal J.W. Janssens
137
Brief waarin J.W. Janssens operkingen maakt over zijn ambities aangaande Oost-Indië en een oordeel geeft over koning Lodewijk Napoleon en A.H. Wiese
1809 mei 27, Amsterdam
1 stuk
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz. 135.