Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

h   R. d'Ozy
142
Brief betreffende de reactie van de koning Lodewijk Napoleon en de minister van marine en koloniën P. van der Heim op de brief van Van Polanen, d.d. 12 juli 1808, aangaande de voortzetting van het agentschap in de Verenigde Staten
1809 april 19, Amsterda,
1 stuk
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 133.