Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

k   secretaris bij de Raad van Indië G.J. van Sevenhoven
144
Missive houdende een extract uit de resolutiën van de Raad van Indië, d.d. 5 februari 1810, waarbij Van Polanens agentschap wordt ingetrokken wegens het overschrijden van zijn bevoegdheden
1810 maart 3, Batavia
1 stuk