Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

m   gouverneur-genraal A.H. Wiese
146
Lastbrief gericht aan de gezaghebber van Amboina W.J Cranssen, of zijn opvolger, betreffende de levering van Indische producten
1807 november 15
1 stuk