Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

2   ingekomen brieven

n    directeur-generaal H.W. van IJsseldijk
147
Brief houdende een overzicht van de commerciële, militaire en politieke toestand in Oost-Indië
1809 maart 18, Batavia
1 stuk
Vrijwel geheel afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 116.