Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

3   concepten en afschriften van uitgaande brieven

a>    gouverneur-generaal H.W. Daendels
148
Missive betreffende de overdracht van het agentschap eind 1808 en zijn bezwaren tegen de Aziatische raad J.H.C. Heinicken aan wie het agentschap zal worden overgedragen. Afschrift
1808 juli 12, Princeton, New Jersey
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 68.
149
Missive betreffende Van Polanen hernieuwde agentschap in de Verenigde Staten en diens benoeming tot extra-ordinaris raad van Indië. Concept
1809 juli 16
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 168.
150
Missive waarbij Van Polanen informeert naar de hoogte van zijn inkomen bij continuering van zijn agentschap in de Verenigde Staten en de ingangsdatum van het aan het agentschap verbonden jaargeld. Concept
1809 augustus 20, New York
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 202.
151
Missive betreffende de aard van de handelsactiviteiten van het agentschap in de Verenigde Staten; met bijlagen. Concept en afschriften
1808 augustus 20 - september 25
2 stukken
Afgedrukt in: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië.Uitgegeven door J.K.J. de Jonge. Den Haag 1908. Deel XIII, blz. 356.
152
Missive betreffende de handelsactiviteiten van het agentschap in de Verenigde Staten, de hoge prijzen van de Indische producten voor de Amerikaanse markt en het verloop van de internationale handel. Concept
1809 november 1-22, New York
1 stuk
153
Missive betreffende het afbreken van de Amerikaans-Engelse onderhandelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de handel. Concept
1809 december 6. Princeton
1 stuk