Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

3   concepten en afschriften van uitgaande brieven

b   A. Faure
154
Brief betreffende zijn ontslag, bij resolutie van gouverneur-generaal en raden, d.d. 5 februari 1810, als agent in de Verenigde Staten en extra-ordinaris raad van Indië door gouverneur-generaal en raden. Concept
ca. 1810
 
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 413.