Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

3   concepten en afschriften van uitgaande brieven

c    minister van koloniën
155
Missiven aan de minister van marine en koloniën P. van der Heim en de secretary of state te Washington betreffende zijn benoeming tot extra-ordinaris raad van Indië en het gedrag van de secretaris van het agentschap L.W. Meijer. Concepten
1809 juli 14 en 20, Princeton, New Jersey
1 stuk
Missive van 14 juli 1809 is afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 149.
156
Missive betreffende de Amerikaanse politiek ten opzichte van Frankrijk en Engeland en de Amerikaanse handel op Java. Afschrift
1809 september 18, New York
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 210.
157
Missive betreffende de internationale politieke toestand, de internationale handel en de toevoeging van de secretaris L.W. Meijer aan het agentschap in de Verenigde Staten. Afschrift
1809 oktober 16, New York
1 stuk
Een uittreksel uit deze missive is afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 219.
158
Missive betreffende het machtsmisbruik van de Raad van Indië ten opzichte van de Raad van Justitie, de toestand van het leger in Indië, de slechte behandeling van de inlandse bevolking en de mogelijke gevolgen van het laatste. Afschrift
1810 januari 22, New York
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 269.
159
Missive betreffende het beleid van gouverneur-generaal H.W. Daendels. Concept
1810 februari 10
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 273.
160
Missive betreffende het in beslag genomen schip "de Havik", het beleid van gouverneur-generaal H.W. Daendels en het gedrag van de secretaris van het agentschap in de Verenigde Staten L.W. Meijer. Concept
1810 maart 13, Princeton, New Jersey
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 313
161
Missive betreffende de negatieve reactie van gouverneur-generaal H.W. Daendels op de benoeming van Van Polanen tot extra-ordinaris raad van Indië, benevens opmerkingen over generaal-majoor S. de Sandol Roy en de situatie in Bantam. Concept
1810 juni 1, Princeton
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 380.
162
Missive betreffende het antwoord van Van der Heim op de negatieve reactie van gouverneur-generaal H.W. Daendels naar aanleiding van de benoeming van Van Polanen tot extra-ordinaris raad van Indië. Concept
1810 juni 16
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 395.
163
Missive betreffende de gevolgtrekkingen van gouverneur-generaal H.W. Daendels ten aanzien van de instructie van Van Polanen aangaande de door het agentschap in de Verenigde Staten minimaal te berekenen prijzen voor de handel op Oost-Indië. Concept
1810 juli 30
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel X III, deel I, blz 409.
164
Missive betreffende de pogingen die door gouverneur-generaal H.W. Daendels zijn ondernomen om Van Polanen verdacht te maken en de rol die kolonel Destouches en de secretaris van het agentschap L.W. Meijer in deze gespeeld hebben. Concept
1811 januari 3, Bridgeport
1 stuk
Afgedrukt in: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië.Uitgegeven door J.K.J. de Jonge. Den Haag 1888, blz. 531. De ontbrekende delen in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 463.