Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

3   concepten en afschriften van uitgaande brieven

d   R. d'Ozy
165
Brief betreffende het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Indië, de verdachtmakingen tegen Van Polanen door B.F. von Liebeherr en de benoeming van Van Polanen tot extra-ordinaris raad van Indië. Afschrift
1808 september 25, Princeton
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 71.
166
Brief betreffende de secretaris van het agentschap in de Verenigde Staten L.W. Meijer en het bestuur en het benoemingsbeleid van gouverneur-generaal H.W. Daendels. Afschrift
1808 september 25
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 73.
167
Brieven aan R. d'Ozy (3 st.) en J.W. Janssens (1 st.) betreffende het bestuur van gouverneur-generaal H.W. Daendels, het gedrag van de secretaris bij het agentschap in de Verenigde Staten J.W. Meijer en de mislukte opzet van Janssens en van Van Polanen om tegelijkertijd een bestuursfunctie in Indië te verkrijgen. Concepten
1809 december 12 - 1810 februari 12
1 stuk
Alle afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, blz 252, 259, 283 en 286.
168
Brieven aan R. d'Ozy (2 st.) betreffende de onlusten in Indië, de internationale politieke situatie en de handel met Java. Concepten
1809 januari 24 en maart 6
1 stuk
Beide afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, blz 107 en 112.
169
Brief betreffende de benoeming van Van Polanen tot extra-ordinaris raad van Indië en de verlenging van zijn agentschap in de Verenigde Staten. Concept
1809 juli 14
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 154.
170
Brief betreffende het beleid van gouverneur-generaal H.W. Daendels, de persoon Daendels en het bericht dat de schoonzoon van Van Polanen L.J. de Marolles, in de Maraksbaai is overleden. Concept
1810 juli 18
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 406.
171
Brief betreffende de ontvangst van de secretaris van het agentschap in de Verenigde Staten L.W. Meijer door gouverneur-generaal H.W. Daendels, benevens enige berichten over kolonel J. van den Bosch, mevrouw De Marolles-Van Polanen en de familie De Sandol Roy. Concept en afschrift
1811 maart 12, Bridgeport
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 486.