Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

3   concepten en afschriften van uitgaande brieven

e    de Franse gezant in de Verenigde Staten Tureau
172
Missive betreffende de opstand te bantam en de militaire en financiële gevolgen hiervan. Concept
1810 mei 24
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 374.
173
Missive betreffende de opstand te Bantam en de mogelijke invloed van de mislukte poging om de orde te herstellen op het gedrag van de Engelse vijand en op de militaire en financiële toestand in Indië. Concept
1810 juni 1-16
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 390.