Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

D   Agent van het Indisch Gouvernement in de Verenigde Staten (1807 - 1811)

5   stukken betreffende het onderzoek naar de taakvervulling van mr. R.G. van Polanen
182
Aflevering van de Batavische Koloniale Courant, no. 19, houdende aantijgingen tegen de agent in de Verenigde Staten R.G. van Polanen. Gedrukt
1810 mei 11
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 355.
183
Koninklijk besluit no. 32, d.d. 1814 december 10, op een request van Teijsset en Co. kooplieden te Amsterdam, waarbij een onderzoek wordt gelast naar de taakvervulling van R.G. van Polanen in zijn functie van raad van Indië en agent in de Verenigde Staten. Authentiek afschrift
1814 december 10, Brussel
1 stuk
184
Verklaring van Le Roy, Bayard & Mc Evers en Le Roy & Son, betreffende de ervaringen van voornoemde handelshuizen met het agentschap in de Verenigde Staten en haar vertegenwoordigers en lastgevers
1815 januari, New York
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 548.
185
Verklaring van de agnet G. Totten van het handelshuis Le Roy & Son betreffende de weigering van gouverneur-generaal H.W. Daendels de contracten voor de schepen "the Goldsearcher", "Alert", "Batavian", Cornelia","Telegraph". "Governeur Strong" en de "Cornelia Augusta" te erkennen. Afschrift
1815 maart 15, New Haven
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel I, blz 573.
186
Request van Teijsset en Co., kooplieden te Amsterdam, aan koning Willem I inzake het achterstallig inkomen van R.G. van Polanen voor zijn werkzaamheden als agent in de Verenigde Staten. Afschrift
Exhibitum, 1815 augustus 21
1 stuk
Zie inv. nrs. 219 en 220.
187
Specificatie van achterstallig inkomen van R.G. van Polanen en nadere informatie betreffende zijn agentschap in de Verenigde Staten. Afschrift
z.d.
1 stuk