Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

1   ingekomen brieven van:

a   generaal J. van den Bosch
193
Brief betreffende het armoedeprobleem in het Koninkrijk der Nederlanden
1819 maart 17, Den Haag
1 stuk
194
Brief betreffende de door Van Polanen afgewezen benoeming tot raad van Indië. Origineel en afschrift
1831 oktober 8 en 10, Buitenzorg
1 stuk
In tweevoud.
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 706.