Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

1   ingekomen brieven van:

b   A. Faure
195
Brief betreffende de geschriften van J. Siberg en N. Engelhard en een voorspelling van de aspiraties van Van Polanen na de te verwachten val van gouverneur-generaal H.W. Daendels. Origineel en afschrift
1811 januari 14, Kaap de Goede Hoop
1 stuk
afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz
196
Brief betreffende het ontslag van Van Polanen als raad van Indië en agent van de Verenigde Staten, de te verwachten val van Java en het lot van J.P.H. Filtz en L.J. de Marolles
1811 februari 27, Kaapstad
1 stuk
197
Brief betreffende het recente huwelijk van A. Faure met weduwe La Felre en de gebeurtenissen in Indië tijdens en na de machtsovername door de Engelsen
1812 maart 12, Kaapstad
1 stuk
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 534.