Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

1   ingekomen brieven van:

c   A. Goldbach
198
Brief houdende een verslag van de gebeurtenissen onder het bewind van de gouverneurs-generaal H.W. Daendels en J.W. Janssens en het Engels bewind onder luitenant-gouverneur Th. St. Raffles
1812 januari 7, Soerabaya
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 529.