Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

1   ingekomen brieven van:

d   generaal J.W. Janssens
199
Brief betreffende de mislukte sollicitatie van Van Polanen tot de raad van Indië en een reactie op diens geschrift "Brieven betreffende het Bestuur der Koloniën"
1816 september 6, Brussel
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 588.
200
Brief betreffende de politieke ontwikkelingen in Europa en de politieke en economische ontwikkelingen in het Koninkrijk der Nederlanden
1819 juni 6, Brussel
1 katern
201
Brief betreffende de sociaal-economische omstandigheden in Europa en enige opmerkingen over mevrouw De Marolles-Van Polanen en haar kinderen
1821 maart 29, Brussel
1 stuk
202
Brief betreffende de dood van de vrouw van J.W. Janssen , de opvoeding van de kinderen van mevrouw De Marolles-Van Polanen en de politieke ontwikkelingen in Europa
1821 juli 23, Brussel
1 stuk
203
Brief waarin J.W. Janssens kennis geeft een nieuwe levensgezellin te hebben gevonden en ingaat op de politieke ontwikkelingen in Europa
1823 april 5
1 stuk
204
Brief betreffende de door Van Polanen afgewezen benoeming tot raad van Indië en de groeiende tegenstellingen tussen Noord- en Zuid-Nederland
1830 januari 24, Den Haag
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 705.