Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

2   concepten van uitgaande brieven aan:

b   gouverneur-generaal J. van den Bosch
209
Brief betreffende een geschrift van Van den Bosch en enige opmerkingen over het afgewezen verzoek van Van Polanen tot herbenoeming als raad van Indië. Concept
1819 november 25 - 1820 maart 20
1 stuk
Fragment afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 672.
210
Brief waarbij Van Polanen zijn bedenkingen tegen een mogelijke benoeming tot raad van Indië uiteenzet, echter zonder de functie af te wijzen. Concept
1829 januari 23, New York
1 stuk
211
Brief betreffende de invloed van de revoluties in Frankrijk en Nederland op de internationale handel en de moderne financiële politiek der Europese mogendheden. Concept
1830 december 21, New York
1stuk