Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

2   concepten van uitgaande brieven aan:

c   staatsraad J. Goldberg
213
Brieven waarin Van Polanen verzoekt om een audiëntie bij de minister om zijn sollicitatie tot raad van Indië te mogen toelichten en te worden geïnformeerd over de beslissingen van Koning Willem I in deze kwestie. Concepten
1815 augustus 15 en september 7
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 584.
Zie ook inv. nrs. 216 en 217.