Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

2   concepten van uitgaande brieven aan:

d   gouverneur-generaal J.W. Janssens
214
Brief waarbij Van Polanen verslag doet van de gronden waarop zijn sollocitatie tot raad van Indië werd afgewezen. Concept
1816 augustus 27
1 stuk
Gedeeltelijk afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 587.
215
Brief betreffende de door Van Polanen geweigerde benoeming tot raad van Indië en de taak die de nieuwe gouverneur-generaal J. van den Bosch in Indië wacht. Concept
z.d.
1 stuk