Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende mr. R.G. van Polanen (1757-1805)

I   Stukken betreffende zijn openbaar leven

E   Stukken betreffende de ambteloze periode van mr. R.G. van Polanen (1811 - 1833)

2   concepten van uitgaande brieven aan:

e   Koning Willem I
216
Request van R.G. van Polanen waarbij hij verzoekt te worden aangesteld als raad van Indië. Concept
z.d.
1 stuk
Afgedrukt in: De Roo, supp. op deel XIII, deel II, blz 574.
Zie ook inv. nrs. 213 en 217.