Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

A   Herstel en redres
225
Memorie houdende een reactie op een memorie van G. Titsingh betreffende het negatief effect van de overslag van goederen in Nederland op de toestand van de Verenigde Oostindische Compagnie. Afschrift
ca. 1790
1 stuk
Niet compleet.
226
Memorie van grieven van W. van Brienen c.s. J. Willink, H. Gildemeester, J. van Alstee en Van Bergen, tegen het advies uitgebracht door de gecommitteerden van de Staten van Holland tot de zaken van de Oostindische Compagnie. Afschrift
1791 december 16
1 stuk
227
Memorie van J. Greve, extra-ordinaris raad van Indië en oud-gouverneur van Java, betreffende de toestand van de Verenigde Oostindische Compagnie en hoe deze door eenvoudige middelen te verbeteren
1793 februari 19
1 stuk
228
Adres aande gouverneur-generaal mr. W.A. Alting en raden van Indië aangaande de kritieke situatie van de Verenigde Oostindische Compagnie en de kolonie. Afschrift
1795 december 10
1 stuk
Deze verklaring is op 10 december aan de gouverneur-generaal overhandigd door P. Engelhard en W.J. Cranssen.
229
Geschrift betreffende de mogelijkheden tot herstel van de Verenigde Oostindische Compagnie, waarbij gewezen wordt op de hoge lasten van de Compagnie in Indië en Nederland
z.d.
1 stuk
Niet compleet.
230
Voordracht van de fiscaal Popkens tot herstel en verbetering van de toestand van de Verenigde Oostindische Compagnie
z.d., Batavia
1 stuk