Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

B   Handel, financiën en monetaire zaken
231
Aantekeningen op de bemerkingen van J. Siberg betreffende de berekening van baten en lasten van de Verenigde Oostindische Compagnie
1794 januari 3
1 stuk
Was gevoegd bij een missive van E. Craeyvanger. Niet compleet. Beschadigd.
232
Memorie van commissaris-generaal S.C. Nederburgh inzake de reacties van de commissarissen-generaal S.H. Frijkenius en J. Siberg op uit Nederland ontvangen berekeningen betreffende de Verenigde Oostindische Compagnie in Indië. Afschrift
1795 maart 28, Batavia
1 stuk
233
memeorie van J.H. Wiegerman, raad van Indië betreffende het plan van G. Titsingh en de staat van handel in Indië in het algemeen
1795 juni 30, Batavia
1 stuk
Niet compleet.
234
Missive van opperkoopman Ekenholm, ingekomen bij gouverneur-generaal A.H. Wiese, betreffende de koers van het zilver-en papierengeld. Afschrift
1806 oktober
1 stuk
235
Begroting van de jaarlijkse benodigde contanten voor de buitenkantoren. Met aantekening van de wegvloeiende gelden over het jaar 1806. Afschrift
z.d.
1 stuk
236
Extract van een missive, ingekomen bij gouverneur-generaal A.H. Wiese, houdende een plan tot monetaire hervorming van de hand van N. Engelhard
1807 mei 24
1 stuk
237
Extract-resolutie van de Raad van Indië betreffende de verkoop van producten aan vreemdelingen
1807 oktober 20
1 stuk
238
Begroting van de inkomsten en uitgaven in contanten over het jaar 1807. Afschrift
z.d.
1 stuk
239
Voorstel van J.B. Barends? betreffende de koers van het papiergeld, de uitvoer van contanten en het slann van muntgeld. Afschrift
z.d
1 stuk
240
Notulen van de vergadering van commissarissen-generaal betreffende de voorstellen van J.B.,
z.d.
1 stuk
241
Extract van een brief van 11 oktober betreffende de lage koers van het papiergeld
z.d.
1 stuk
242
Rekening van ontvangsten en uitgaven van de Comapgnie aan de hand van N.
z.d.
1 stuk