Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

C   Onregelmatigheden bij de VOC en opvolgende colleges
243
Rapport door mr. A.C. Canter Visscher en mr. C.H.C. Wegener, raden van justitie, voor de Raad van Justitie betreffende de tekorten bij de ijzermagazijnen. Afschrift
1795 januari 24
1 stuk
244
Rapport voor de Raad van Justitie betreffende een onderzoek naar mogelijke frauduleuse handelingen van kapitein Itseng en luitenant Tan Pengko bij de registratie van gelden. Afschrift
ca. 1796-1797
1 stuk
Niet compleet.
245
Memorie voor gouverneur-generaal en raden naar aanleiding van de onregelmatigheden ten tijde van de Engelse blokkade van Batavia
ca. 1800
1 stuk
Niet compleet.
246
Voorstel van gouverneur-generaal A.H. Wiese inzake de poging van de advocaar-fiscaal mr. P.S. Maurisse de resolutie van de Raad van Indië, d.d. 13 december 1804, betreffende de uit het ambt ontzette administrateurs van de suikerpakhuizen, A. Faure en p. Broes, tegen te werken. Concept
1805 november 15
1 stuk
247
Rapport door gouverneur-generaal A.H. Wiese voor de Raad van Indië betreffende onregelmatigheden in de koffieverkoop onder het bewind van de gouverneur van Java's Noordoost Kust, N. Engelhard. Concept
1807
1 stuk
248
Rapport en advies voor de Raad van Justitie aangaande de tegen de eerste administrateur M.A. Mossel en onderkoopman G.W.C. Motman ingebrachte beschuldigingen van malversaties in een graanmagazijn. Afschrift
z.d.
1 stuk
249
Geschrift betreffende de sommen geld die de Compagnie ontstolen zijn op de afdelingen "Timmeragie" en "Fortificatie"
z.d.
1 stuk
Niet compleet.