Archief van Rogier Gerard van Polanen 1754 - 1829
Rogier Gerard van Polanen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Stukken betreffende Oost-Indië (1790-1810)

I   Stukken betreffende Oost-Indië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie en opvolgende colleges

E   Onderzoeken en procedures tegen functionarissen van de VOC en opvolgende colleges

1   de gecommitteerde tot en over de zaken van de inlander P. Engelhard
Zie inv. nrs. 90 t/m 92
251
Rapport en advies voor de Raad van Indië betreffende een verzoekschrift van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse in de zaak tegen P. Engelhard. Afschrift
1806
1 stuk
252
Voorstel voor de Raad van Indië op het rapport van de Commissie tot de Bovenlanden betreffende de jaarlijkse afrekeningen tussen de bovenlandse regenten en de geschorste gecommitteerde, P. Engelhard. Met dorsale aantekening. Concept
1806 februari 7
1 stuk
253
Resolutie genomen door de Raad van Indië waarbij het onderzoek in de zaak tegen P. Engelhard in handen wordt gesteld van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse. Concept
1806 augustus 29
2 stukken
Met los bijgevoegde korte aantekening.
254
Resolutie van het lid van de Raad van Indië J. Siberg betreffende een resolutie van de Raad van Indië, d.d. 7 oktober 1806, inzake de benoeming van T. Thalman en B. Bauer tot leden van de Commissie tot de Bovenlanden. Concept
1806 oktober 7
1 stuk
255
Missive van de Raad van Justitie A. Cantebeen voor de Raad van Justitie waarbij hij bezwaar aantekent tegen het verzet van de vice-president van de Raad, mr. R.G. van Polanen, tegen zijn benoeming tot lid van de Commissie tot de Bovenlanden. Afschrift
1806 november 5
1 stuk
Zie inv. nrs. 91 en 92.
256
Rapport en advies voor de Raad van Indië betreffende de door advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse gevolgde procedure in de zaak P. Engelhard. Concept
1806 november 5
1 stuk
257
Rapport houdende een negatief advies op een rekest van de geschortste gecommitteerde, P. Engelhard. Afschrift
1807 januari 16
1 stuk
258
Rapport door de gouverneur-generaal A.H. Wiese in antwoord op de verklaring van de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse betreffende de zaak P. Engelhard. Afschrift
1807 april 9
1 stuk
259
Extract-resolutie van de Raad van Indië waarbij de advocaat-fiscaal mr. P.S. Maurisse belast wordt met de taak de geschorste gecommitteerde, P. Engelhard, te dwingen opening van zaken te geven. Met dorsale aantekening
1807 juli 10
1 stuk
260
Voorstel voor de Raad van Indië waarbij de advocaat -fiscaal mr. P.S. Maurisse gelast wordt, op grond van het door de Commissie van de Bovenlanden geproduceerde materiaal, een procedure te beginnen tegen de geschorste gecommitteerde, P. Engelhard. Concept
1807 september 2
1 stuk
261
Resolutie van de Raad van Indië waarbij de inhoud van de resolutie, d.d. 27 decmber 1805, betreffende de Commissie Smit ondanks kritiek van P. Engelhard wordt bevestigd. Concept
z.d.
1 stuk
Bedoeld met de Commissie Smit is Commissie Thalman, Bauer en Smit, ofwel de Commissie tot de Bovenlanden.
262
Voorstellen voor de Raad van Indië waarbij het lid van de Raad van Indië, W.V.H. van Riemsdijk, het recht ontnomen wordt resoluties, rapporten en adviezen in te dienen als deze betrekking hebben op de Commissie tot de Bovenlanden. Concepten
z.d.
2 stukken